I miei Video clips furlans

Loading...

16 nov 2007

Tudi frudi, wuly buly...I venezians a disin che in Friûl "se magna ben e se beve meio". Se lôr lu an capît al sarès ore di fâlu capî a chei ch'a no lu san. Digjitait furlan dissal Dree sul Furlanist.
Po ben, da vêr furlan zence diu, o sarès plui cristian dal pape so no fos bielzà plui dal Romanin:-) (Ch'al mi perdoni ma a ere masse buine par lassâle da bande:-)
.
Jo, come duç. Cuant ch'a si ame a no viôt che lis regulis dal cûr.
Duncje cê?
Juste un biel prodot furlan ch'o ai cjatât sul marcjât di Ferrare dôs setemanis indaûr:
Une marmelade di pêrs fate in cjase da une dite furlane. Il gust al somee a une compote di pêrs. A si sint che il sugar achi a nol si cjate come tes marmeladis industriâls. Achi, il savôr al é chel de frute ma sa us plâs plui sucarât o podês zontâ il sucar di besôi, ansit, so sês un
viziât dai Mac Donalds o podês ancje meti il Ketch up. Ce schifo, Sêso mats?
No, ma so sês juste un furlan o une furlane di gust, di mâri o di pâri e soredut di cûr o scuignîs provâ a cirî chiste delizie di Al fruit-di Zanetigh di san Piêri al Nadison (Juste là, di chê altre bande de strade:-), zence lâ a Ferrare a viodi le cjamare di Lucrezia Borgia.
Le etichete aé fate in cjase ancje chê: Cun l'ordenadôr. Segno che dut al é artigjanâl.
Cuant ch'a si compre alc ch'a si ame, a nol bisugne mai disi trop ch'a si a paiât e so sês brâfs o no mal domandais.

2 commenti:

Christian Romanini ha detto...

cheste e je propit biele... e o scomet che e je ancje buine!

Jaio ha detto...

...Cuant ch'a é biele e buine a si scuen tornâ a fant un'âltre:-)?