I miei Video clips furlans

Loading...

26 nov 2007

Le Cjargne che cambie

Cun dute le vite che mènin i ecologjisç, l’Italie e reste distès in code par dut ce ch’al é ecologie , lu ai lèt tal gjornâl e lu disevi a agne Lène ch’aé le sole dal paîs a vê ancjemo' une vacje di cuant che l'Europe nus a fat scierâ duç i stâlis sociâi e che il lat Carnia al ven de Gjermanie.
-Una vôlta, a conte Agne Lène, ogni famêa a veva la sô vacja. Cumó invesit i zovints a tirin sù las surîs, i madracs, las tarantulas... Âti che vacjas, purcits e gjalinas, vé!
- Si viôt ch’a n’dé mancul lavôr. O i dîs jó.
- Joii, cji prei, no sta vignîmi a dî che an màssa lavôr ch’a son simpi aí a stâ cenca fâ nuja.
E jó:
- Ma ce volêso, agne Lène, a son stâts tirâts sù cun la tele, cun Goldorak…Ce vino di fâ?
Agne Lène:
- Ma, jó no sai, a n’dé ben cualchidun ch’al mi ven a seâ la jerba. Ma migo di bant, satu? O scuen paiâlu! A no son duç mats, va. Joii, se gno pâri al fos achi, ve...
O m’impensi che una sera ch’al mi tocjava di lâ four cu la vacja par puartâla a bèvi, a pena foûr ta strada a si era metuda a cori como una mata e no rivavi adora a stai davoûr... In tal prin o crodevi ch’a ves cjapât la corsa e ch’a no saveva plui fermâsi tant che strada a era in riba jù, ma invisit, satu cê?
Jó: - No, cê?
Agna Lène:
-Eh a lava jù par viodi il so murôs, po! Da pé dal gjal, tal paîs, jê a vêva tignût a ment indulà ch’al stava il mascjo ch’a la faseva sospirâ e ch’ai stava simpi d’intor cuant ch’a si cjatavin insieme tal agadôr.
Jó:
-E alore, cemût lavie a finî?
A.L.:
Ben, ch’a fedava un vigjiel, po! Ce votu ch’a fêdi, un madrac?
In tar chel al jentre une mule di chês de basse che an comprât il stâli di chê altre bande da l' âghe e che lu an trasformât in cjase di vilegjature e l’ort intun zardin plen di rôsis. E jó o mi dîs:
-A ven di sigûr a comprâ il làt fresc a pene monzût di Agne Lène. Come me, po.
-Ma no, a ere vignude par alcaltri e Agne Lène le veve menâde di fûr tal prât in ribe-sù daûr di cjase indulà che la vacje e và a passón dut il di.
Jó o crodevi ch’a fos lade fûr par lâ a mongi il so làt di besole ma invesit a si ere mitude dacuardi cun Agne Lène par vê in esclusive le miarde di vacje che come duç o savin, a no cji fâs vignî sù dome bielis rôsis.
E cussí, par ogni fujace di miarde, agne Lene a si guadagne cualchi franc. Daspó, cun chei bês, jê a pàe il bocje ch’al ven a seâ le jarbe o a tirâ sù il fen pal invier. No îsal chest un biel gîr san e ecologjic?
Dome che le sere, viodint in ce stât ch’al ére, o ai capît cemût che chel mul al spindeve i bês di agne Lene: Al fumave jarbe! Ma no di chê ch’a sà di fen di agne Lène, no di chê, ma di chê ch’a si snife.
A mi an dite che chê jarbe a si puès comprâle a di une triestine ch’a sta in tun stâli di che altre bande de âghe e che à un ort plen di rôsis...
Se chiste storie us é plasude, no stait a rispuindi duç insiemit come ch'o fasês simpri:-)

Nessun commento: