I miei Video clips furlans

Loading...

23 nov 2007

Libris sul Friûl in Inglês


Saveviso ch'a ind'é un libri sui difarents furlans cjacarâts in Rumanie dai nestris emigrâts?
Indulà? In Americhe of course! Trop ch'al coste? Nuje. O podês leilu tal vuestri computer e stampâlu. Si, cumó, par savê il furlan al bisugne lèi l'inglês.
-Savêso ce ch'al é il precious Friulian codex?
-Savêso tros libris in inglês ch'o ai cjatât che cjacarin sul Friûl sù internet? Plui di 400.
Di sigûr, nissun di lôr al dîs lis stessi rôbis che da nô.
- Ju atu lets? Al mi domande cualchidun.
- Ma cemût fasio a lei tant so soi simpri daûr a scrivi ?
Achi o soi freât: Ogni vôlte ch'o ai voe di lèi o mi met a scrivi.
Us promet di lei il libri dai difarents acents americans cjacarâts in Friûl dai emigrâts americans...Se mai o ai di scrivilu:-)

Nessun commento: