I miei Video clips furlans

Loading...

3 gen 2008

Le strete di cûr

La lenga a sarès cussì un dialet scrit e doprat par esprimi i sintimens pì alts e segrès dal cour. […]A vegnarà ben il dì che il Friul al si inecuarzarà di vei na storia, un passat, na tradision!»
Pasolini 1944


Jo no sai ce dî. No ai mai vût le ocasion di vê une murôse furlane e di podê zujâ par furlan i tradizionâi zucs d'amôr che un omp, cuant ch'a i bat il cûr, al puès ancje fâ miôr che lis feminis ma, al mi varès plasût di viodi ce ch'o varès podût inventâ par saltâ fûr dal furlan di mê mâri ch'al éré pluitost un cjargniel ruvit, dûr, schlet e zence masse rôsis torator.
Tal imprín, o volevi sciampâ a di chest gjergo plen di colps di massànc, che cuant ch'al lave ben a restavin pursimpri piçadis o sgrifignadis di cûr. Daspó, o mi soi dite che une mâri, ancje sa fos une putane a reste simpri une mâri e che le sô tenarece a podeve esi platade di cualchi bande.
-Fûr di achi, gobo! A cridave le mâri a Lord byron ch'al ere juste çuet.
Nue, no soi rivât adore a cjatâ cheste tenarece par esprimi i sentiments pí âlts e segrès dal cûr prime che mê mâri e Pasolini a s'inledin a fâsi benedî tar chel âltri mont ma come il Pasolin o disarai:

Fontana di aga dal me paìs. A no è aga pì frescia che tal me paìs. Fontana di rustic amòur.
Impenitent o ignorant, o no ai cjatât nissune âltre maniêre di esprimi ce ch'al mi ven tal cjâf o ce ch'al mi cole tai vôi prime di lâ a finî tal cûr. So vès vût une murôse furlane, forsit a varès podût scrivi une storie plui bièle di cheste chi. Ma cuissà? Sa no é l'ultime storie forsit al é simpri timp par vê ancjemó une murôse. Intant o ai fat chest cuâdri. Lu darai a chel miedi ch'al cure i mâi di cûr. Lui no lu sà ancjemó ma le sô ignorance a si limite lí e le mê voe no finís mai di tornâ a scomençâ.

2 commenti:

furlan ha detto...

Tu mi tocjis spes. Tu mi tocjis ancje cun cheste tô ultime letarute di cûr. Jo o ai vude cualchi morose furlane, une le ai maridade. I zucs dal amôr vegnin ben par furlan, ma no son dut. S'al è amôr, o crôt, al ven ben in dutis lis lenghis. Jo o vuei ben al furlan, o ai un amôr furlan, ma un amôr al è amôr rut e sclet, dolç di lat e mîl, çuet e ruspiôs, al è cemût ch'al pues.

Jaio ha detto...

A si sint che 'l to furlan al é amât.Al sune vêr e genuín. Jó o sai juste stâ atent di no fâlu sclavueçâ masse cui acents ch'o ai cjapâs sù chi e là.