9 gen 2008

Solit Friûl

Io no sai, la mê biele a volarès ch'a si làs a stâ in Italie. O viôt ben che in Friûl a in d'é avonde moviment culturâl ma nue di viodi cun ce ch'al sucêt in tes grandis sitâts e ogni vôlte ch'o mi cjati a Udin o ai l'impression di sei in tune cjase di ricovero o in tune vilute borghêsute indulà ch'a nol sucêt mai nuie. Sí, dut al é ordenât, pulît, lustrât...Par pôc, o mi crodarès in Svizare ma tar chest solit Udin o sintarès plui la solitudin che indulà ch'o soi.
In font ce fasio. O cjacari furlan dome cun me e a Udin o scuignarès fâ le stesse rôbe.
Cemût stâtu? Ben? Si, e jó? o mi domandarès. Lâ a stâ fûr di Udin, juste par cjacarâ furlan cun cualchidun âltri? O ai ben cualchi amî chi e là ma so mi sint ben plui o mancul dapardut tal mont, in Friul, o mi sint stranîr. Al si disarès ch'o rivi di un'âltri pianete. O ai l'impression che plui mi vierç e plui le int a si siere. O varai un acent forest tal cjacarâ ma il gno furlan, so lu cjacari facilmenti, a nol dopre forsit il stès vocabolari e le int mi cjale come so fos un biât.
O varès forsit di doprâ il lengaç dai sorts e mutos e zujâ a fâ il mone dut il dí ch'a mi larès miôr.
Mi plasarès cjatâ cualchi artist par fâ un pôc di scherme cui pinei, cun lis ideis, condividi cualchi opinion o un tai di vin ma al mi somee che in Friûl le regule a é: Ognun par se. Bondí e Buinegnot. Si disarès l'omp de Niedertal ch'al a cjatât une caverne e di lí a nol ûl saltâ fûr.
Si, magari so cjacararès di politiche, alore, si. Ma Dio ce schifo. Massime in Italie. A son 500 agns ch'a si và indenant cun le stesse mentalitât di provinciâi e se ducj e son dacuardi sul cambiament da fâ, nissun si mûf. Il prin ministri íar al a dite ch'al si sarès ocupât des scovacis di Napoli e ch'al varès mandât l'esercito...Ce paîs, ce ministri, ce esercito! Tant che un ministri al varà di ocupâsi di meti fûr lis scovacis e l'esercit di puartalis vie no crôt ch'al sedi masse di sperâ tal paîs. Alé op, di sigûr al é il stomi ch'al mi brundule. Le marinde ae pronte. Achi a no si scherze. Cuant ch'a é pronte aé l'ore.

3 commenti:

adrenalid ha detto...

eh si, solit Friul...ma rivaresitu a fa amancul di chistu solit Friul?!?
mandi mandi
giulia

Furlans de diaspore ha detto...

Jajo,

Jo a diti al ver o viot al Friul come une tiare di ricuarts.
In ogni mut no tu ses l' unic a sintiti forest in Friul, al sucet ancje a me' e no par vie co ven de Americhe.

Udin al e Udin, e son boigns di da' dal provincial a un Washingtonian.

Mandi,

Jaio ha detto...

Par furtune ch'o sin boins di passâ parsôre a chestis piçuleriis:-) Daspó, cun ducj i furlans ch'a vadin vie e i forescj imigrants ch'a rivin, a si varà prest un âltri Friûl:-)