I miei Video clips furlans

Loading...

22 nov 2009

Cjavai da tîr / Cavalli da tiro


Domenica 22 Nov 2009.
A Libramont, nelle Ardenne belghe, sono andato a vedere il concorso annuale dei cavalli da tiro. 
A Libramont tes ardenis belghis, o eri lât a viodi il  concors anuâl di cjavai da tîr.

4 commenti:

Anonimo ha detto...

o zonti di ce co ai viodût jo in Ongjarie:

Ta le Puszta a son tantîs li fattorîs di tipo turistic-commerciâl. Io soi stade a le fattorie “Varga”, dolà ca fasin cors di ecuitazion, čhace a čhaval, tîr di caroce, esibizions ecuestris e si po’ ancje mangià e durmì.
Chiste fattorie a è famose parcè a è l’uniche al mond ca mostre l’esibizion di un tîr di 10 čhavai. I omis, pal spetacul, an intòr antîcs custums da butteri.
Il tîr a 10 čhavai a l’è straordenari. A l’è nât da le fantasie di un pitôr viennês, Ludwig Koch (1866-1934), cal veve sumiât un tîr a 5 čhavai. Il buttero acrobata al stà in peis su le schene dai doi ultins čhavai dal tîr.
Soi ancje stade a fà un gîr, par stradis di campagne, cun d’un vecju čhâr tirât a gran velocitât da un čhaval. Mi soi tânt divirtude, le strade a ere infangade e cuant che mi soi sintude rivà aghe in tor ai dit a une femine che, magari, il čhaval al stave fasînt une pisadine. Il siò om mi à dit ca l’è impussibil fale in corse. Io ai rispundût che, chei puars čhavai, cun chei ritmos di lavôr senze pause, a si rangin cuant ca podin.

Mandi
DoneBete

Galliano ha detto...

Mi ricuardi che mio barbe Quinto, al veve un cjaval da tîr di non "Fuschi",e lu viodevi ogni altre dì cu la strighie in man ca lu petenave, ancje al veve une cjavale, cuant ca le tacave tal saret,e scomençave a sfolmenâsi dute pevarine.

Mandi,
Galliano

Jaio Furlanâr ha detto...

Grazie Done Bete, a si viôt propit che tun dâs simpri un eda zontâ:-)
Graziis Galian, mi somee che i cjavai a sedin ancjemó bestis che restin tai ricuarts. Mi plasin un grum chestis bestiis no dome viodilis ma ancje montâlis.

Jaio Furlanâr ha detto...

Done Bete, scûse se da te il Splinder al fâs ancjemó i capricis e no puès scrivi.