I miei Video clips furlans

Loading...

16 feb 2010

Rimis pai fruts / Rime per bambini

IL MICI
Il mici al duar indulà ch'al à voe
Insom dal armâr o sù tun cussin
A pene che i ven o a pene che i poe
Il mici al duar ancje intun cassetin

 Al mici a i plâs di zuiâ cu le nône
A i salte tal grimp e a i fâs di dut
Parcé ch'al sà ben che le nône a i perdone
E ancje se gugje al zue cul glimuç (Bis)

 Al mici no i và di mangjâ le verdure
Le nône a i dîs : Lasse stâ chei ucei
E sa tu âs voe di fâ ne braure
Viôt di chê surîs lí platade in tal zei

Al mici no i plâs sa tu i tiris le code
O ben al cji sofle o ben al cji dà
Une patafade a i và simpri di mode
La code dal mici no si à di tirâ (Bis)

Par fâcji un amí e sta ben cun tun mici
Ti baste fâi une cjarece
Ator dal copin lui al à 'ne fissece
Cjarecilu là e al sarà il to amí (Bis)

 Jaio Furlanar UN PAS A DOI
Ma chiste vôlte o soi jó cho meni
Un pàs a doi
Ti vierç il pàs sa tu lu fâs cun me

 Un pàs a la furlane
Un pas a la cjargnele
Tant che la vite aé biele
Che và e che ven

 Un pàs a pàs cun lore
E l timp chal svuale vie
Un pàs in companie
Par vê un sosten

 Un pas a doi
Un pas di plui in tal biloi de vite
Un pàs a doi
par un mateç un pàs e mieç parom

Un pàs come une vôlte
E sentimentalmentri
Un pàs o doi ma simpri
A bracèt cussí

Un pàs di voe di vivi
Un pàs par fâcji ridi
Un pàs ancje par nuje
Se mai cji ven voe di vaî...

 Un pàs a mi
Un pàs a ti e no pensâ a nuâltri
Un pît achi,
un pît aí, a al và ben cussí

Po un biel lânt a scuele
E unaltri dopo vore
E chel par no vê pôre
di vê di sudâ

Un passepuart da vivi
Magari a cuintri voe
Ma simpri fuart da disi
Cho vevin di fâ

Un pas in dí
Par lâ e vignî ben plan o ben di presse
Un pas da fâ
 cussí e culà ma fâlu pardabon

Un pas da fâ a pueste
Par fâ vignî le voe
O fâ passâ le ploe
tai dîs di marum


E al passarà a le svelte
Il pàs a doi de vite
Ma biel come une gjite
 Di fâ In tal gno  paradîs

 Jaio Furlanar

Nessun commento: