I miei Video clips furlans

Loading...

20 mar 2010

Rimis pai fruts / Rime per i bambini

Il malsigûr

A no tu sâs cê dî
A no tu sâs cê fâ
A no tu sâs cemût
A no tu sâs dulà
A no tu sâs mai nuie

A no tu sâs se vê
A no tu sâs se dâ
A no tu sâs ce bon
A no tu sâs ce biel
S'a tu lu savaressis
Ma se tu tu disis dome ce che al ti ven
Al somee come se tu no tu sâs cê dî
Se a no tu puès decidi cê ch'a ti sta ben
Viôt che sa tu fâs cussí tu larâs a finî
Par deventâ dome mestri in indecision
                          …A tu varès di cirî di sei plui sigûr!

Sù,no sta fâ cussí
A no tu sâs dî nó
A no tu sâs dî sí
S'a no tu sâs cumó
No tu savarâs mai

Sa no tu sâs cun cui
A no tu stâs cun jê
A no tu stâs cun lui
E no tu sâs parcê
Ch'à si à di fâ di plui
Ma se tu tu disis dome ce che al ti ven
Al somee come se tu no tu sâs cê dî
Se a no tu puès decidi cê ch'a ti sta ben
Viôt che sa tu fâs cussí tu larâs a finî
Par deventâ dome mestri in indecision
                            ...A tu varès di cirî di sei plui sigûr!

A no tu sâs se lâ
O tu âs di restâ
No satu ch'al é brut
Di no savê ce fâ,
Di no savê ce sielzi?

A no tu sâs ce ben
Sa tu sâs ce ch'a 'nd é
Di fâ o ben no fâ
Di  dî o ben no dî
cuant che a ven le ore
Ma se tu tu disis dome ce che al ti ven
Al somee come se tu no tu sâs cê dî
Se a no tu puès decidi cê ch'a ti sta ben
Viôt che sa tu fâs cussí tu larâs a finî
Par deventâ dome mestri in indecision
                           ...A tu varès di cirî di sei plui sigûr!

Nessun commento: